Start Kontakt
 
Ydelser og priser
     

Ydelser og priser

Refertilisering

Undersøgelser og operationer

Prisliste

Ydelser og priser pr. 1. februar 2023

Ydelse

Honorar, kr

Konsultationer  
  Konsultation, speciallæge, 1. konsultation 1.600,-
  Konsultation, speciallæge, senere konsultation 1.050,-
  Telefon/e-mail/brev konsultation 300,-
  Receptfornyelse 200,-
  Second opinion pr. påbegyndt ½ time 1.600,-
Undersøgelser
  Cystoskopi (kikkertundersøgelse af blære/urinrør) 3.500,-
Uroflow (måling af urinstrålens hastighed) 600,-
Operationer i lokalbedøvelse
  Operation for forhudsforsnævring (fimosis) 9.500,-
  Operation for frenulum breve (stramt/kort forhuds-bånd) 6.500,-
  Operation for vandbrok (hydrocele) enkeltsidigt 9.500,-
  Operation for sædbrok (spermatocele) enkeltsidigt 9.500,-
  Mandlig sterilisation (vasectomi) 6.500,-
  Mandlig refertilisering (vaso-vasostomi) 23.500,-
  Fjernelse af testikler ved prostatakræft 10.000,-
  Biopsi (vævsprøve) fra testikel 5.000,-
  Meatotomi (behandling af snæver urinrørsmunding) 5.000,-
  Oplægning af stent i prostata (ekskl. udgift til stent) 9.000,-
Andre indgreb
  Skiftning af suprapubisk kateter (eks. konsultation) 300,-
  Anlæggelse af blærekateter (eks. konsultation) 300,-
  Skiftning af blærekateter (eks. konsultation) 300,-

Alle priser tillægges 6 % i gebyr til lovpligtig patientforsikring

Ydelser, priser og tilskud

Sygesikringen Danmark yder tilskud på ambulante operationer afhængigt af Deres forsikringsaftale. Spørg Sygeforsikringen Danmark om hvordan De er dækket.

Der ydes desuden offentligt tilskud fra sygesikringen for konsultation og undersøgelse til medlemmer af gr. 2 efter gældende regler.

Hvis De har privat sundhedsforsikringsordning, f.ex. forsikring gennem Deres arbejdsgiver, kan De, afhængigt af forsikringsbetingelserne, ofte få refunderet hele beløbet for undersøgelse og behandling!

Kontakt Deres forsikring og hør hvad der dækkes.