Start Kontakt
 
Ydelser og priser
     

Ydelser og priser

Refertilisering

Undersøgelser og operationer

Prisliste

Eksempler på undersøgelser og operationer, som Urologisk Specialklinik Hørsholm tilbyder

 • Mandlig re-fertilisering (vaso-vasostomi), fortrydelse efter sterilisation
 • Mandlig sterilisation (vasektomi)
 • Anlæggelse af stent (=spiral) i prostata
 • Cystoskopi (kikkertundersøgelse af blære og urinrør)
 • Uroflowmetri (måling af urinstrålens hastighed)
 • Operation for vandbrok (hydrocele)
 • Sklerosering af vandbrok
 • Operation for sædbrok (spermatocele)
 • Operation for forhudsforsnævring
 • Operation for kort forhudsbånd (frenulum breve)
 • Operation for skævhed af penis (Krummerik)
 • Biopsi (vævsprøve) fra testikler
 • Orchiectomi (fjernelse af testikler ved prostatakræft)
 • Operation for snæver urinrørsmunding
 • Anlæggelse af suprapubisk kateter
 • Ultralydundersøgelse og vævsprøvetagning fra prostata i samarbejde med overlæge Nis Nørgaard
 • Røntgenundersøgelser og nyrefunktionsundersøgelser i samarbejde med de lokale hospitaler
 • Laboratorieundersøgelser i samarbejde med Praktiserende Lægers Laboratorium og Klinisk Kemisk Afdeling på lokale hospitaler
 • Patologi og mikrobiologi i samarbejde med de lokale hospitaler
Ydelser, priser og tilskud

Sygesikringen Danmark yder tilskud på ambulante operationer afhængigt af Deres forsikringsaftale. Spørg Sygeforsikringen Danmark om hvordan De er dækket.

Der ydes desuden offentligt tilskud fra sygesikringen for konsultation og undersøgelse til medlemmer af gr. 2 efter gældende regler.

Hvis De har privat sundhedsforsikringsordning, f.ex. forsikring gennem Deres arbejdsgiver, kan De, afhængigt af forsikringsbetingelserne, ofte få refunderet hele beløbet for undersøgelse og behandling!

Kontakt Deres forsikring og hør hvad der dækkes.