Start Kontakt
 
Henrik Jakobsen
     

Specialklinikken

Atmosfære

Henrik Jakobsen

Curriculum Vitae

C.V. Henrik Jakobsen

Overlæge ved Urologisk afdeling H, Herlev Hospital Særligt ekspertområde: Prostata cancer og godartet forstørrelse af prostata. Uddannet ved Københavns Universitet 1977. Ansættelser ved kliniske afdelinger:

 • Herlev Hospital
  Gynækologisk afd.
  Urologisk afd.
  Nefrologisk afd.
  Kirurgisk
  Gastroenterologisk afd.
 • Københavns amtssygehus i Gentofte
  Thorax-kirurgisk afd.
 • Københavns amtssygehus i Glostrup
  Urologisk afd.
 • Rigshospitalet
  Pædiatrisk afd.
  Anæstesi afd.
  Medicinsk-Epidemisk afd.
  Kir. Gastroenterologisk afd.
  Urologisk afd.
 • Frederiksborg amtssygehus i Frederikssund
  Kirurgisk afd.
 • Hillerød Sygehus
  Organkirurgisk afd.

Uddannet speciallæge i kirurgi ved:

 • Frederiksborg Amtssygehus i Frederikssund
 • Hillerød Sygehus

Uddannet speciallæge i urologi ved:

 • Urologisk afdeling, Københavns amtssygehus i Glostrup
 • Urologisk afdeling, Københavns amtssygehus i Herlev
 • Nefrologisk afdeling, Københavns amtssygehus i Herlev

Tidligere og nuværende faglige tillidshverv:
Tidligere:

 • Medlem af Udannelsudvalget i Dansk Urologisk Selskab
 • Medlem af Uddannelsesudvalget i Yngre Danske Kirurger
 • Medlem af European Society for Residents in Urology
 • Formand for Danish Urological Science Club
 • Formand for Det Danske Råd for Prostatasygdomme (rådet nedlagt 2015)
 • Medlem af Sundhedsstyrelsens udvalg for kræftpakkeforløb for prostatakræft
 • Medlem af Sundhedsstyrelsens udvalg for opfølgningsforløb af prostatakræft

Nuværende:

 • Medlem af Prostatacancer Udvalget under Dansk Urologisk Selskab
 • Medlem af DaProCa data (kvalitetssikring af prostatacancerbehandling i Danmark)
 • Sagkyndig i Retslægerådet

Medlemsskaber:

 • Den Almindelige Danske Lægeforening
 • Foreningen af Speciallæger
 • Dansk Urologisk Selskab
 • Nordisk Urologisk Forening
 • European Association of Urology

Endvidere
Har publiceret flere end 70 videnskabelige artikler i danske og udenlandske fagtidsskrifter.

Medforfatter til den løbende opdatering af retningslinjerne for behandling af prostatakræft i Danmark (under Daproca).

Talrige foredrag ved kongresser i ind- og udland.

Undervisning og efteruddannelse af praktiserende læger og speciallæger.

Endvidere mange foredrag i patientforeninger, specielt om prostatacancer.

Arrangør af "Copenhagen Symposium on Endoscopic Urological Surgery" på Herlev Hospital, et internationalt tre-dages kursus for udenlandske og danske urologer i bl.a. prostataoperationer, i årene 2003, 2006, 2009, 2012 og 2015.

Medarrangør af ”Prostata Cancer Forum”, fagligt symposium for læger 2018, 2019, 2022 og 2023.